1OK!

In de eerste graad Freinet zetten we in op het ontdekken van talenten en oriëntering naar de juiste studiekeuze. We bieden de leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad een alternatief voor een school met traditionele klas- en uurindeling. We geven onze 1B dan ook een gepaste andere naam, namelijk 1OK!

Waarbij OK staat voor oriënteringsklas en het ! benadrukt dat les volgen in 1OK!, best OK! en gelijkwaardig is.

1ok! 2ok!

Hoe en waarom doen we dat?

De overstap naar de secundaire school is een belangrijke en grote stap. Door het aantal verschillende leerkrachten dat lesgeeft aan het eerste jaar te beperken én door de leerlingen een vast lokaal te geven, bieden we geborgenheid aan onze jongste leerlingen.

We stappen af van de klassieke klasopstelling met banken en stoelen. Door een gevarieerde klasopstelling met instructieruimte, leeshoek, werktafels, verbetertafels en hoge tafels om staande te werken, creëren we een levendige en uitdagende leeromgeving. De aparte klasopstelling staat ook toe dat leerlingen vrij door de klas bewegen volgens de taak die zij aanvatten. Samenwerken en elkaar helpen worden hierdoor eveneens gestimuleerd. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat ook in deze situatie de sfeer ordelijk en rustig blijft.

Maar er is meer...

De leerkrachten staan een groot deel van de week in duo in de klas. De leerlingen krijgen korte instructiemomenten en gaan dan op eigen tempo aan de slag. Zij schalen zichzelf in en kunnen rekenen op de coaching van beide leraren om hun takenpakket binnen een afgesproken tijd tot een goed einde te brengen.

Met het eigen vast lokaal voor de algemene vakken vervalt ook het tijdsverlies van de leswisseling na 50 minuten. Dit betekent elke keer tijdswinst ten voordele van het leer-en ontwikkelingsproces.

De leerkrachten hebben bovendien niet alleen oog voor het overbrengen van hun vakkennis. Zij hechten evenveel belang aan de waarden die belangrijk zijn om uit te groeien tot een mooie volwassene. De leerling staat centraal en heeft de leraar als inspirerende coach. We doorbreken het individualisme, door in een warme gemeenschap op school samen te leren en samen te leven.

Het is daarnaast ook de taak van de school om samen met leerlingen en ouders in te spelen op een snel veranderende maatschappij. We wapenen de jongeren met de vaardigheden uit de 21ste eeuw zoals: probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken en communiceren, ICT-basisvaardigheden, …

De eindevaluatie van de leerlingen in de B-stroom, volgt in principe pas na het tweede jaar. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om de gestelde ontwikkelingsdoelen op eigen tempo na te streven.

Na het tweede jaar van de eerste graad zorgen we er voor dat de leerlingen op basis van hun talenten een gepaste studiekeuze maken, zelfs al ligt die keuze niet binnen het aanbod van de school.

We vangen kinderen en jongeren zo goed als mogelijk op maat op en schenken daarbij voldoende aandacht aan hun vertrouwde leefwereld en sociale afkomst. Wij geloven in maximale ontplooiingskansen voor iedereen!

Welkom in onze 1 OK! op het Erasmusatheneum Essen.


2OK!

In het tweede jaar werken we op dezelfde wijze. De leerlingen werken verder aan de doelen die ze na dit tweede jaar van de eerste graad moeten bereiken. 

Wij bieden op onze school volgende basisopties aan in de B-stroom:

  • 2OK! Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn
  • 2OK! STEM-technieken

Voor de algemene vakken en de remediëring zitten deze leerlingen samen in de klas. In de gekozen basisoptie (10 uur) en de differentiatie (1 uur) maken de leerlingen in kleinere groepen kennis met meerdere pakketten uit de gekozen basisoptie.

Via projecten zullen beide groepen ook kennismaken met zo veel mogelijk andere beroepen, met de bedoeling een correct studieadvies te geven na de eerste graad.

1ok! 2ok!