eerste graad SO - Freinetonderwijs

Onze eerste graad, A- én B-stroom, vormt samen met de basisschool, de nieuwe GO! freinetschool WonderWereld, voor leerlingen van 2,5 tot 14 jaar.

We verwijzen u voor alle informatie door naar de website van www.freinetwonderwereld.be 


De capaciteit voor het eerste jaar Freinet (1A) is vastgelegd op 20.

De capaciteit voor het eerste jaar Freinet (1OK!) is vastgesteld op 20.