Eerste graad B-stroom

In de eerste graad zetten we maximaal in op het wegwerken van mogelijke struikelblokken. We hebben hiervoor tweemaal tien maanden. We zorgen voor succeservaringen in  het leren en streven een sterke betrokkenheid en welbevinden bij de leerlingen na.

Positieve leerervaringen opdoen

Om aan het einde van de eerste graad een goede studiekeuze te kunnen maken, hebben leerlingen positieve leerervaringen nodig. Leerlingen mogen fouten maken zonder daarvoor gestraft te worden. Uit fouten kan men immers leren. Door hun positieve leerervaringen systematisch bij te houden in een portfolio, verwerven leerlingen inzicht in hun talenten, interesses en capaciteiten. Het stelt hen in staat om te kiezen op basis van waar ze goed in zijn, in plaats van een keuze te maken op basis van wat ze niet kunnen.

Studiebekrachtiging einde eerste graad

We geven leerlingen twee jaar de tijd om de doelen van de eerste graad te verwerven. Pas op het einde van de eerste graad formuleert de klassenraad een onderbouwd advies voor de studiekeuze in de tweede graad, op basis van geobserveerde talenten, interesses en capaciteiten.

Meer inhoudelijke informatie over de werking van 1OK! en 2OK! lezen jullie hier.

Lessentabel 1ste graad B-stroom

Lessentabel eerste graad B-stroom

1OK!


2OK!