Tibi Maiora

Bij de visieontwikkeling met het huidige schoolteam onderzochten we ook de betekenis van het embleem dat in het logo verwerkt zit. Een van onze leerkrachten, tevens ook oud-leerling van de school, diepte uit haar archief een schoolrapport op met daarin de toelichting.  

Dit stukje geschiedenis willen we graag met jullie delen. 

Wij geloven nog steeds dat "jij tot grotere en betere dingen in staat bent".