Vriendenkring

De “Vriendenkring van het Gemeenschapsonderwijs Essen” is een fijne groep vrijwilligers waarop onze school kan rekenen als er ergens hulp nodig is.

De opbrengst van de georganiseerde activiteiten komt steeds ten goede van de school en haar leerlingen.

De benodigde financiën om dit te realiseren verzamelt de Vriendenkring niet enkel door de organisatie van feesten. Jaarlijks kunnen zij ook rekenen op giften van sympathisanten die de school en onze Vriendenkring een warm hart toedragen.

De Vriendenkring is ook steeds op zoek naar helpende handen. U kan zich steeds aanmelden als bereidwillige medewerker op één of meerdere activiteiten, door op de school te vragen naar Lisette Van Thillo. Zij zal u graag contacteren om kennis te maken.